KH: Huỳnh Lý

Địa Chỉ: ******
Số Điện Thoại: 090*******
Nội Dung: Hư Hỏng Loa
Thời gian lấy thiết bị: 19h30 Ngày 29/12/2018
Hẹn Trả: 30/12/2018
Đã Trả: 30/12/2018

Comments bằng Facebook của bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!